söndag 23 juni 2013


En härlig dag varmt, skönt och blåsigt. Vind från syd.-sydväst ca 6-9 m/s och mer därtill i byarna. Det brallade på ganska bra och som mest var jag uppe i 5,5 knop vilket inte är illa för en 19-fotare. Seglade med revat storseglel och det var nog ett bra val. Extra kul var det på vägen hem från "Skratten". Jag seglade ikapp och förbi en Maxi 68:a och håll sedan den på avstånd hela vägen in till bryggan, det är ju inte illa för en liten 19-fots tvåkölad segelbåt med revat segel.

A beautiful day warm, cozy and breezy. Wind from south.-southwest about 6-9 m / s and somtimes much more. It was somtimes realy windy, and at most I was up in 5.5 knots which isn't bad for a 19 footer. Sailed with reefed mainsail and that was probably a good choice. Extra fun was on the way home from "Skratten". I lde catch up and passed a Maxi 68 and then hold it at a distance all the way to the bridge, it's not bad for a small 19-foot twin keeled sailboat with reefed sails.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar