måndag 13 augusti 2012

Segeltravare: sail slides


Så här satte jag fast segeltravarna i mitt segel. Det är nödvändigt att använda segeltravare om man ska kunna hissa och hala seglet från sittbrunnen. Jag var lite tveksam till hur det skulle hålla men nu vet jag att det håller bra. Jag har seglat ganska mycket och i delvis hårda vindar och det verkar fungera fint.

This is how I set the sail slides of my sails. It is necessary to use the sail slides when you should hoist and haul the sail from the cockpit. I was a little worried how it should work, but now I know it workes all right. I have sailed a lot and in quite strong winds and it seems to work out fine.

söndag 5 augusti 2012

Första långturen : First long trip


Min första längre seglats. Hemmahamnen - St. Mossön tur och retur. Resan tog ca 6 timmar i bra väder och frisk vind, ca 7 m/s med uppåt 10 m/s i byarna. Som mest krängde båten uppåt 30 grader men mestadel ca 15 grader. Jag börjar vänja mig mer och mer vid krängningar som i början kunde kännas lite otäcka.
St. Mossön är ett av flera tänkbara mål för en första övernattning i båten. Det finns brygga, bastu och andra bekvämligheter där vilket kan vara trevligt att ha tillgång till.


My first longer voyage. Home Port - St. Mosson and return. The trip took about 6 hours in good weather and strong winds, about 7 m / s with up to 10 m / s in the wind gust. At most, the boat leened upward 30 degrees, but mostly about 15 degrees. I feel more and more comfortable with the leen that  in the beginning could be a bit nasty.
St.. Mosson is one of several potential targets of a first night in the boat. The bridge, sauna and other facilities  can be nice to have access to.

torsdag 2 augusti 2012

Gummijolle: Rubber Dinghy


Nu har jag hämtat min nya gummijolle som jag köpt begagnad. Priset var 700 kr vilket är billigt. Jollen är 2 m lång och 1,4 m bred. Ihoppackad får den lätt plats i stickkojen tillsammans med segelsäckarna.

Now I've got my new rubber dinghy that I bought used. The price was about 70 euro which is cheap. Dinghy is 2 m long and 1.4 meters wide. Packaged together, it will easily fit into a berth under cockpit togheter with the sail bags.

Apropå segling och matematik: Speaking of sailing, and mathematics

Jag är inte orolig att segla med min Alacrity 19, trots mitt förra blogginlägg. Peter Ibolds matematiska formler gäller havssegling och används framför allt av de som ska göra en jordenrunt segling. Jag tycker dock att det är intressant och spännande att man kan använda matematik till så otroligt mycket. Kanske det är så att ALLT kan beskrivas och förklaras med en matematisk formel?
Enligt tidskkriften "Practical BoatOwner", som jag läser alla nummer av, så har minst en Alacrity 19 korsat atlanten så nog är den tillräckligt sjövärdig för mina kommande seglatser. Nu när jag dessutom börjar få lite mer erfarenhet så tycker jag nog den verkar väldigt stabil och styv för att bara vara 19 fot "stor".

Här är en sida som beskriver några av Peter Obolds formler:
http://www.algonet.se/~carlto/karakteristik.htm

I am not anxious to sail with my Alacrity 19, despite my previous blog post. Peter Ibolds mathematical formulas applies offshore sailing and is used mainly by those who do a circumnavigation. However, I think it's interesting and exciting that you can use mathematics to so much. Perhaps it is so that EVERYTHING can be described and explained by a mathematical formula?

According to the magazine"Practical Boat Owner," which I read every issue of, so have at least one Alacrity 19 crossed the Atlantic so probably it is sufficiently seaworthy for my upcoming cruises. Now that I'm also starting to get some more experience so, I think it seems very stable and rigid to be only 19 feet 'long'.

Here is a page ( in swedish) that describes some of Peter Obolds formulas:

http://www.algonet.se/~carlto/karakteristik.htm

onsdag 1 augusti 2012

Matematik och segling: Mathematics and sailing

Det finns en massa matematiska formler för olika begrepp och faktorer inom båtvärlden. Speciellt en formel fascinerar mig, den kallas överlevnadsfaktorn och den räknas så här:

wpe1.jpg (1828 bytes)

Överlevnadsfaktorn( survival factor) = Båtbredd(meter) / Deplacement( ton) ^0,33
En båt med ett värde större än 2.0 ska hålla sig inomskärs och undvika öppna havet enligt formelns upphovsman, Peter Ibold, Brittisk båtkonstruktör.
När jag räknar på min båt så får den koefficienten 2,36. Helt plötsligt känns det lite osäkert att ge sig ut och segla! En Alacrity 19 bör väga mer än 1,3 ton för att klassas som sjösäker ute på öppna hav enligt denna formel.

There are a lot of mathematical formulas for different terms and coefficients in the boating world. Especially one formula fascinate me, it's called survival factor.

Survival factor = The boats width (meters) / Displacement (tons) ^ 0.33

A boat with a value greater than 2.0 should stay inshore and avoid open sea, according to the formula creator, Peter Ibold, British boatbuilder.
When I count on my boat, the factor went 2.36. Suddenly, it feels unsafe to go out and sail! The Alacrity 19 should weight more than 1.3 tonnes to be classed as seaworthy on the open seas under this formula.