söndag 20 maj 2012

Inredningen: Interior

Monterat hyllor på styrbords och babords sida. Man kan luta ryggen mot dem så sitter man bättre i båten. Plats för en liten Porta Potti under ingången.

Fitted shelves on the starboard and port sides. You can lean back against them and you will sit better in the boat. Space for a small Porta Potti under the cabin door.


lördag 19 maj 2012

Täta fönster: Sealed leaky windows

Jag har tätat mina läckande fönster. Använde vindrutetätning från Biltema. Maskerade med maskeringstejp. Jämnade till fogen med fingret doppad i såpvatten. Nu hoppas jag det blir tätt.


I've sealed my leaky windows. Used the window seal from Biltema. Masked with masking tape. Leveled the seam with the finger dipped in soapy water. Now I hope it gets tight.


torsdag 3 maj 2012

Kustskepparexamen: coastal navigation certificate

Äntligen är jag certifierad och godkänd kustskeppare. Jag avlade examen i kväll och känner mig nu stolt och lycklig. Provet var ganska svårt tycker jag men det gick väldigt bra. I början fick jag en blackout, jag hade alldeles glömt färgerna på väderstrecksmärkena. Hoppade över de uppgifterna och tog de sist men även då kände jag mig fortfarande osäker. Nu kommer jag dock aldrig att glömma väderstrecksmärkenas färg. Linfärjans lanternor missade jag också, chansade på en minsvepare istället.

Finally, I am certified and approved coastal skipper. I graduated in the evening and I am now very proud and happy. The test was quite difficult but I think it went very well. In the beginning I had a blackout, I had totally forgotten the colors of the cardinal marks. Skipped the questions and went back to them last, but even then I was still uncertain. Now, I will never forget the colors of the cardinal marks. The Line ferry lanterns missed me too, took a chance on a minesweeper instead.