söndag 28 oktober 2012

Nästan sist kvar i vattnet: Almost the last boat in water


Nu är så gott som alla båtar i båtklubben upptagna. Min ligger dock kvar en vecka till. Hoppas att det blir lite varmare för idag var det isbelagt.

Now almost all the boats in the marina are on land. My boat remains in water another week. Hope it gets a little bit warmer next week beacause today it was ice on the water.

måndag 15 oktober 2012

Ny skotpunkt: New mainsheet track

Jag har exprimenterat med en ny skotpunkt. Temporärt har jag fäst en bräda mellan mina akterpulpits. Den fungerar som ett ryggstöd och gör att skotet blir lättare att hantera samt att det kommer längre ifrån rorkulten. Dessutom ger brädan många möjligheter till att fästa saker t.ex akterlanterna. ankare mm.
Min tanke är att skaffa en snyggare i teak och montera dit en riktigt skotskena så jag kan justera skotpunkten. Jag har provat att segla med denna konstruktion två gånger nu och förutom att brädan är skön att ha som ryggstöd så blir hanteringen av storskotet bättre och smidigare.

I've been experimenting with a new mainsheet point. Temporarily, I have attached a board between my pushpits. It serves as a back support and allows me to handle  the sheet easier and that it will come further away from the tiller. In addition, the board has many options for attaching things such as stern light. anchors etc.
My idea is to get a better looking teak and mount a really mainsheet track so I can adjust the sheeting position. I have tried to sail with this design twice now, and the handling of the mainsheet works better and smoother.
Idag provade jag att skota förseglet utanför stagen. Det gick riktigt bra, kunde ha nästan samma kryssvinkel som när jag skotar dem innanför.Det blir lättare att släppa ut förseglet i medvindssegling när jag skotar utanför stagen. Mina nya segel ser bra ut och fungerar bra. Det är roligt att segla!

Today I tried to have the jib outside the shrouds. It went really well, could have almost the same angle as when I tack with it inside. It will be easier to place the jib downwind sailing when I have the jib outside the shrouds. My new sails look good and work well. It is fun to sail!lördag 13 oktober 2012

Nya segel: New sails


Testade mina nya segel från Tuss sails Ungern. Köpte dem billigt 5200 sek för storsegel + försegel. Mycket nöjd med kvaliteten, Fick till och med pistolhakar till förseglet, bara det värt 500 sek. Passade bra men jag kan inte ge en rättvis bedömning efter endast en segling. Seglen var snygga att se på och verkar vara av bra kvalitet. Den största skillnaden jag märkte så där direkt var ljudet i seglen när man stagvänder. De nya seglen "prasslar" mer än de gamla, 45 åriga utseglade seglen.

Tested my new sails from Tuss sails Hungary. Bought them cheap 5200 SEK, 736USD, 457 GBP. 569 Euro  for mainsail + jib. Very pleased with the quality, They even came with gun locks to the foresail, only that is worth 500 SEK, 71 USD, 44 GBP, 55 Euro. Fit well but I can not give a fair assessment after only one sailing. The sails were beautiful to look at and seems to be of good quality. The biggest difference I noticed immediately was the sound of the sails when I tacked. The new sails made a different sounds,"rustle" more, than the old one did.

lördag 6 oktober 2012

Sittbrunnskapell: cockpit cover
Jag har gjort ett sittbrunnskapell. Verkar fungera bra. Tyget är markistyg och jag har jobbat ett par kvällar med att sy och sätta dit öljetter. Kommer att testas nästa säsong men det verkar lovande redan nu.

I've done a cockpit cover. Seems to work well. The fabric is sunshade and I've been working a couple of evenings with sewing and attaching eyelets. Will be tested next season but it looks okey.