måndag 10 december 2012

Långt till sommaren: Long time to summer


Kallt, mycket snö och långt. långt mycket långt till sommar och segling.

Cold, snow and long, long very long time to summer and sailing.

lördag 3 november 2012

Upptagning : On land
Idag tog jag upp båten. Det gick bra, mycket tack vare Robin som är stark och kunnig när det gäller båtar. I år tänker jag ha masten kvar över vintern.

Today I took the boat up. It went well, thanks to Robin who is young, strong and have great experience about boats. This year, I intend to have the mast left over the winter.

söndag 28 oktober 2012

Nästan sist kvar i vattnet: Almost the last boat in water


Nu är så gott som alla båtar i båtklubben upptagna. Min ligger dock kvar en vecka till. Hoppas att det blir lite varmare för idag var det isbelagt.

Now almost all the boats in the marina are on land. My boat remains in water another week. Hope it gets a little bit warmer next week beacause today it was ice on the water.

måndag 15 oktober 2012

Ny skotpunkt: New mainsheet track

Jag har exprimenterat med en ny skotpunkt. Temporärt har jag fäst en bräda mellan mina akterpulpits. Den fungerar som ett ryggstöd och gör att skotet blir lättare att hantera samt att det kommer längre ifrån rorkulten. Dessutom ger brädan många möjligheter till att fästa saker t.ex akterlanterna. ankare mm.
Min tanke är att skaffa en snyggare i teak och montera dit en riktigt skotskena så jag kan justera skotpunkten. Jag har provat att segla med denna konstruktion två gånger nu och förutom att brädan är skön att ha som ryggstöd så blir hanteringen av storskotet bättre och smidigare.

I've been experimenting with a new mainsheet point. Temporarily, I have attached a board between my pushpits. It serves as a back support and allows me to handle  the sheet easier and that it will come further away from the tiller. In addition, the board has many options for attaching things such as stern light. anchors etc.
My idea is to get a better looking teak and mount a really mainsheet track so I can adjust the sheeting position. I have tried to sail with this design twice now, and the handling of the mainsheet works better and smoother.
Idag provade jag att skota förseglet utanför stagen. Det gick riktigt bra, kunde ha nästan samma kryssvinkel som när jag skotar dem innanför.Det blir lättare att släppa ut förseglet i medvindssegling när jag skotar utanför stagen. Mina nya segel ser bra ut och fungerar bra. Det är roligt att segla!

Today I tried to have the jib outside the shrouds. It went really well, could have almost the same angle as when I tack with it inside. It will be easier to place the jib downwind sailing when I have the jib outside the shrouds. My new sails look good and work well. It is fun to sail!lördag 13 oktober 2012

Nya segel: New sails


Testade mina nya segel från Tuss sails Ungern. Köpte dem billigt 5200 sek för storsegel + försegel. Mycket nöjd med kvaliteten, Fick till och med pistolhakar till förseglet, bara det värt 500 sek. Passade bra men jag kan inte ge en rättvis bedömning efter endast en segling. Seglen var snygga att se på och verkar vara av bra kvalitet. Den största skillnaden jag märkte så där direkt var ljudet i seglen när man stagvänder. De nya seglen "prasslar" mer än de gamla, 45 åriga utseglade seglen.

Tested my new sails from Tuss sails Hungary. Bought them cheap 5200 SEK, 736USD, 457 GBP. 569 Euro  for mainsail + jib. Very pleased with the quality, They even came with gun locks to the foresail, only that is worth 500 SEK, 71 USD, 44 GBP, 55 Euro. Fit well but I can not give a fair assessment after only one sailing. The sails were beautiful to look at and seems to be of good quality. The biggest difference I noticed immediately was the sound of the sails when I tacked. The new sails made a different sounds,"rustle" more, than the old one did.

lördag 6 oktober 2012

Sittbrunnskapell: cockpit cover
Jag har gjort ett sittbrunnskapell. Verkar fungera bra. Tyget är markistyg och jag har jobbat ett par kvällar med att sy och sätta dit öljetter. Kommer att testas nästa säsong men det verkar lovande redan nu.

I've done a cockpit cover. Seems to work well. The fabric is sunshade and I've been working a couple of evenings with sewing and attaching eyelets. Will be tested next season but it looks okey.

söndag 23 september 2012

Solpanel och gasolkamin: Solar panel and gas heater


Nu är solpanelen på plats. Den laddar batteriet trots att solen inte skiner så starkt längre.
Måttbeställd från Kina så den passar perfekt på ruffgaraget.


Now is the solar panel in place. It charges the battery even though the sun is not shining so strong anymore.
Custom-made from China so it fits perfectly on the cabin garage.


Jag har också köpt en liten gasolkamin på rea. Fungerar kanon, värmer snabbt upp kabinen till 20grader trots att det är ganska kyligt ute.

I also have bought a small gas heater on sale. Works good, quickly warms up the small cabin to 20 degrees celcius even though it's chilly outside.


Seglade en stund idag men det var lite för blåsigt och kallt för att det skulle vara njutbart.

Sailed for a while today but it was too windy and too cold  to be enjoyable.

måndag 13 augusti 2012

Segeltravare: sail slides


Så här satte jag fast segeltravarna i mitt segel. Det är nödvändigt att använda segeltravare om man ska kunna hissa och hala seglet från sittbrunnen. Jag var lite tveksam till hur det skulle hålla men nu vet jag att det håller bra. Jag har seglat ganska mycket och i delvis hårda vindar och det verkar fungera fint.

This is how I set the sail slides of my sails. It is necessary to use the sail slides when you should hoist and haul the sail from the cockpit. I was a little worried how it should work, but now I know it workes all right. I have sailed a lot and in quite strong winds and it seems to work out fine.

söndag 5 augusti 2012

Första långturen : First long trip


Min första längre seglats. Hemmahamnen - St. Mossön tur och retur. Resan tog ca 6 timmar i bra väder och frisk vind, ca 7 m/s med uppåt 10 m/s i byarna. Som mest krängde båten uppåt 30 grader men mestadel ca 15 grader. Jag börjar vänja mig mer och mer vid krängningar som i början kunde kännas lite otäcka.
St. Mossön är ett av flera tänkbara mål för en första övernattning i båten. Det finns brygga, bastu och andra bekvämligheter där vilket kan vara trevligt att ha tillgång till.


My first longer voyage. Home Port - St. Mosson and return. The trip took about 6 hours in good weather and strong winds, about 7 m / s with up to 10 m / s in the wind gust. At most, the boat leened upward 30 degrees, but mostly about 15 degrees. I feel more and more comfortable with the leen that  in the beginning could be a bit nasty.
St.. Mosson is one of several potential targets of a first night in the boat. The bridge, sauna and other facilities  can be nice to have access to.

torsdag 2 augusti 2012

Gummijolle: Rubber Dinghy


Nu har jag hämtat min nya gummijolle som jag köpt begagnad. Priset var 700 kr vilket är billigt. Jollen är 2 m lång och 1,4 m bred. Ihoppackad får den lätt plats i stickkojen tillsammans med segelsäckarna.

Now I've got my new rubber dinghy that I bought used. The price was about 70 euro which is cheap. Dinghy is 2 m long and 1.4 meters wide. Packaged together, it will easily fit into a berth under cockpit togheter with the sail bags.

Apropå segling och matematik: Speaking of sailing, and mathematics

Jag är inte orolig att segla med min Alacrity 19, trots mitt förra blogginlägg. Peter Ibolds matematiska formler gäller havssegling och används framför allt av de som ska göra en jordenrunt segling. Jag tycker dock att det är intressant och spännande att man kan använda matematik till så otroligt mycket. Kanske det är så att ALLT kan beskrivas och förklaras med en matematisk formel?
Enligt tidskkriften "Practical BoatOwner", som jag läser alla nummer av, så har minst en Alacrity 19 korsat atlanten så nog är den tillräckligt sjövärdig för mina kommande seglatser. Nu när jag dessutom börjar få lite mer erfarenhet så tycker jag nog den verkar väldigt stabil och styv för att bara vara 19 fot "stor".

Här är en sida som beskriver några av Peter Obolds formler:
http://www.algonet.se/~carlto/karakteristik.htm

I am not anxious to sail with my Alacrity 19, despite my previous blog post. Peter Ibolds mathematical formulas applies offshore sailing and is used mainly by those who do a circumnavigation. However, I think it's interesting and exciting that you can use mathematics to so much. Perhaps it is so that EVERYTHING can be described and explained by a mathematical formula?

According to the magazine"Practical Boat Owner," which I read every issue of, so have at least one Alacrity 19 crossed the Atlantic so probably it is sufficiently seaworthy for my upcoming cruises. Now that I'm also starting to get some more experience so, I think it seems very stable and rigid to be only 19 feet 'long'.

Here is a page ( in swedish) that describes some of Peter Obolds formulas:

http://www.algonet.se/~carlto/karakteristik.htm

onsdag 1 augusti 2012

Matematik och segling: Mathematics and sailing

Det finns en massa matematiska formler för olika begrepp och faktorer inom båtvärlden. Speciellt en formel fascinerar mig, den kallas överlevnadsfaktorn och den räknas så här:

wpe1.jpg (1828 bytes)

Överlevnadsfaktorn( survival factor) = Båtbredd(meter) / Deplacement( ton) ^0,33
En båt med ett värde större än 2.0 ska hålla sig inomskärs och undvika öppna havet enligt formelns upphovsman, Peter Ibold, Brittisk båtkonstruktör.
När jag räknar på min båt så får den koefficienten 2,36. Helt plötsligt känns det lite osäkert att ge sig ut och segla! En Alacrity 19 bör väga mer än 1,3 ton för att klassas som sjösäker ute på öppna hav enligt denna formel.

There are a lot of mathematical formulas for different terms and coefficients in the boating world. Especially one formula fascinate me, it's called survival factor.

Survival factor = The boats width (meters) / Displacement (tons) ^ 0.33

A boat with a value greater than 2.0 should stay inshore and avoid open sea, according to the formula creator, Peter Ibold, British boatbuilder.
When I count on my boat, the factor went 2.36. Suddenly, it feels unsafe to go out and sail! The Alacrity 19 should weight more than 1.3 tonnes to be classed as seaworthy on the open seas under this formula.


tisdag 31 juli 2012

En försenade 40-års present: A late birthday present

I dag seglade Andreas och jag i omväxlande väder och vind. Vi hade nog alla typer av väderlekar och vindar man kan ha fast vi fick det koncentrerat under en eftermiddag. Vi kunde i alla fall dricka vårt kaffe i strålande sol.

Today Andreas and I sailed in varied weather. We probably had all kinds of weather and winds you can have and we got it concentrated in one afternoon. We could at least drink our coffee in the bright sunshine.

Trälhavet 2012-07-27


Seglade med min bror och brorson. Härligt väder och fina vindar. Matilda och Robin kom förbi med sin snabba motorbåt, hejade och tog några bilder på oss och min Alacrity. Alltid roligt att få se hur båten tar sig ut på avstånd.

Sailed with my brother and  nephew. Beautiful weather and great winds. Matilda and Robin came by with their fast motorboat, cheered and took some pictures of us and my Alacrity. Always fun to see how the boat looks from outside and on distance.

måndag 30 juli 2012

Seglingsplanering: Trip planning


Jag sitter i ruffen och planerar min första seglingstur med övernattning.Nu finns även en fotogenlampa på plats. Idag har jag också köpt en gummibåt som jag hoppas ska komma till nytta vid landstigningar på okända platser.

I am sitting in the cabin and planning my first sailing trip with an overnight stay. Now there is even a kerosene lamp in place. Today I also bought an inflatable boat, which I hope will prove useful for landings in unfamiliar places.

fredag 27 juli 2012

Inredning: Interior

Så här ser min inredning ut nu. 
Here is my interior now.


En Porta porti under ingången.
Brandsläckare och toalettpapper mm.
Segelförvaring på styrbords sida av sittbrunnen
Annan förvaring på babords sida.

A Porta Potti in the input.
Fire extinguishers and toilet paper etc..
Sail Storage on the starboard side of cockpit
Other storage on the port side.
Sovplats för två i förpiken.

Sleeps for two in the forepeak.Kök och en sittplats på babord sida.
Elpanel och hyllan som även fungerar som ryggstöd.

Kitchen and a seat on the port side.
Electrical panel and the shelf that doubles as a backrest.
Två sittplatser på styrbords sida med en hylla som även den fungerar som ryggstöd.

Two seats on the starboard side with a shelf, which also serves as back support.


torsdag 19 juli 2012

3 män i en båt: 3 men in a boat

Idag så var vi tre män i min båt. Vi seglade en stund på trälhavet och väl hemma vi bryggan blev det en sillsmörgås på grovt bröd med ägg, färskpotatis, gräddfil, rödlök och sill och naturligtvis med snaps och öl. Kvällen avslutades på MM bar och bistro i Åkersberga. Vilken underbar kväll, sällskap och mat!

Today we were three men in my boat. We sailed for a while on "Trälhavet" and well at home at the bridge it was a herring sandwich on rye bread with eggs, potatoes, sour cream, red onion and herring, and of course, with schnapps and beer. The evening ended at MM bar and bistro in Åkersberga. What a lovely evening, company and food!måndag 11 juni 2012

Första turen: First sailing

Idag var det dags för premiärturen. En kort tur mest för att testa riggen och alla tåtar, tampar och skot. Allt fungerade bra. Måste bara fixa någon form av autopilot eller självstyrning innan jag ger mig ut på längre turer. Bråttom hem för att se fotbolls EM. Tyvärr förlorade Sverige mot Ukraina :-(

Today it was time for the premiere tour. A short turn mostly to test the rig and all halyards. Everything worked well. I just have to fix some kind of autopilot or selfsteering before I go on longer trips. Hurry home to watch the European Soccer Championship. Unfortunately Sweden lost against Ukraine :-(

Sjösättning: Launching


Äntligen är båten i sjön! Det går lättare och lättare för varje gång.

Finally is the boat in the water! It's easier and easier every time.

söndag 20 maj 2012

Inredningen: Interior

Monterat hyllor på styrbords och babords sida. Man kan luta ryggen mot dem så sitter man bättre i båten. Plats för en liten Porta Potti under ingången.

Fitted shelves on the starboard and port sides. You can lean back against them and you will sit better in the boat. Space for a small Porta Potti under the cabin door.


lördag 19 maj 2012

Täta fönster: Sealed leaky windows

Jag har tätat mina läckande fönster. Använde vindrutetätning från Biltema. Maskerade med maskeringstejp. Jämnade till fogen med fingret doppad i såpvatten. Nu hoppas jag det blir tätt.


I've sealed my leaky windows. Used the window seal from Biltema. Masked with masking tape. Leveled the seam with the finger dipped in soapy water. Now I hope it gets tight.


torsdag 3 maj 2012

Kustskepparexamen: coastal navigation certificate

Äntligen är jag certifierad och godkänd kustskeppare. Jag avlade examen i kväll och känner mig nu stolt och lycklig. Provet var ganska svårt tycker jag men det gick väldigt bra. I början fick jag en blackout, jag hade alldeles glömt färgerna på väderstrecksmärkena. Hoppade över de uppgifterna och tog de sist men även då kände jag mig fortfarande osäker. Nu kommer jag dock aldrig att glömma väderstrecksmärkenas färg. Linfärjans lanternor missade jag också, chansade på en minsvepare istället.

Finally, I am certified and approved coastal skipper. I graduated in the evening and I am now very proud and happy. The test was quite difficult but I think it went very well. In the beginning I had a blackout, I had totally forgotten the colors of the cardinal marks. Skipped the questions and went back to them last, but even then I was still uncertain. Now, I will never forget the colors of the cardinal marks. The Line ferry lanterns missed me too, took a chance on a minesweeper instead.

lördag 28 april 2012

Vårjobb: Spring workNu har jag börjat med vårrustningen. Ny bottenfärg är prio 1. Polera masten, bygga ny köksö, installera el, lanternor och belysning och autopilot det räcker nog kanske för denna säsong.


Now I have started with work this spring. New hull paint is first priority. Polish the mast,building new kitchen part, installing electricity, lanterns and lighting and autopilot, it's may be enough for this season.

söndag 22 april 2012

Nya båtdynor: New Cushions
Idag har jag gjort två nya dynor till båten. Inte 100% proffessionellt men helt ok för mig och min lilla båt. Enklare och snyggare än vad jag förväntade mig. Nästa helg gör jag klart resten.


Today I made two new cushions for the boat. Not 100% professionally but quite ok for me and my little boat. Easier and better looking than I expected. Next weekend I will fix the rest.