lördag 28 maj 2016

Mycket arbete kvar


Ny bryggplats och mycket att göra. Köket är i stort sett klart men elen ska dras om och kopplas in. Vindmätaren sitter på plats men är inter inkopplad ännu. Segel och lazy jacks ska på plats. sen måste jag nog städa och stuva på ett organiserat sätt. Men nu är det nära....

torsdag 12 maj 2016

Nytt kök


Indraget


 Utdraget


Det blev en rymligare Albin Vigg när originalköket togs bort.