måndag 15 oktober 2012

Ny skotpunkt: New mainsheet track

Jag har exprimenterat med en ny skotpunkt. Temporärt har jag fäst en bräda mellan mina akterpulpits. Den fungerar som ett ryggstöd och gör att skotet blir lättare att hantera samt att det kommer längre ifrån rorkulten. Dessutom ger brädan många möjligheter till att fästa saker t.ex akterlanterna. ankare mm.
Min tanke är att skaffa en snyggare i teak och montera dit en riktigt skotskena så jag kan justera skotpunkten. Jag har provat att segla med denna konstruktion två gånger nu och förutom att brädan är skön att ha som ryggstöd så blir hanteringen av storskotet bättre och smidigare.

I've been experimenting with a new mainsheet point. Temporarily, I have attached a board between my pushpits. It serves as a back support and allows me to handle  the sheet easier and that it will come further away from the tiller. In addition, the board has many options for attaching things such as stern light. anchors etc.
My idea is to get a better looking teak and mount a really mainsheet track so I can adjust the sheeting position. I have tried to sail with this design twice now, and the handling of the mainsheet works better and smoother.
Idag provade jag att skota förseglet utanför stagen. Det gick riktigt bra, kunde ha nästan samma kryssvinkel som när jag skotar dem innanför.Det blir lättare att släppa ut förseglet i medvindssegling när jag skotar utanför stagen. Mina nya segel ser bra ut och fungerar bra. Det är roligt att segla!

Today I tried to have the jib outside the shrouds. It went really well, could have almost the same angle as when I tack with it inside. It will be easier to place the jib downwind sailing when I have the jib outside the shrouds. My new sails look good and work well. It is fun to sail!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar