torsdag 2 augusti 2012

Apropå segling och matematik: Speaking of sailing, and mathematics

Jag är inte orolig att segla med min Alacrity 19, trots mitt förra blogginlägg. Peter Ibolds matematiska formler gäller havssegling och används framför allt av de som ska göra en jordenrunt segling. Jag tycker dock att det är intressant och spännande att man kan använda matematik till så otroligt mycket. Kanske det är så att ALLT kan beskrivas och förklaras med en matematisk formel?
Enligt tidskkriften "Practical BoatOwner", som jag läser alla nummer av, så har minst en Alacrity 19 korsat atlanten så nog är den tillräckligt sjövärdig för mina kommande seglatser. Nu när jag dessutom börjar få lite mer erfarenhet så tycker jag nog den verkar väldigt stabil och styv för att bara vara 19 fot "stor".

Här är en sida som beskriver några av Peter Obolds formler:
http://www.algonet.se/~carlto/karakteristik.htm

I am not anxious to sail with my Alacrity 19, despite my previous blog post. Peter Ibolds mathematical formulas applies offshore sailing and is used mainly by those who do a circumnavigation. However, I think it's interesting and exciting that you can use mathematics to so much. Perhaps it is so that EVERYTHING can be described and explained by a mathematical formula?

According to the magazine"Practical Boat Owner," which I read every issue of, so have at least one Alacrity 19 crossed the Atlantic so probably it is sufficiently seaworthy for my upcoming cruises. Now that I'm also starting to get some more experience so, I think it seems very stable and rigid to be only 19 feet 'long'.

Here is a page ( in swedish) that describes some of Peter Obolds formulas:

http://www.algonet.se/~carlto/karakteristik.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar