fredag 10 maj 2013

Mycket på gång nu. Både vad gäller båten och allt annat som ska göras. Jag bygger ett nytt roder och byter ut de otäta originalfönstren på båten och det tar mer tid och kraft än vad jag trodde det skulle göra.


Much going on now. Regarding both the boat and anything else to do. I'm building a new rudder and replace the leaky original windows on the boat and it takes more time and effort than I thought it would.

Originalfönstren borttagna. Original windows removed.


Det nya rodret. The new rudder.

1 kommentar: