torsdag 17 januari 2013

Läskiga böcker: scary books

När jag väl har hittat hyllan med böcker om segling på biblioteket ryser jag i hela kroppen när jag läser titlarna på böckerna som står där. Titanic, Estonia, Andrea doria, Scandinavian Star - den sista resan, Segla med stormen, Skeppsbrott, Den omöjliga isresan mm mm.Inga bra böcker för en relativ nybörjare i seglingens ädla konst. Under denna bistra vinter 2012- 2013 roar jag mig med att läsa mycket om svenska ensamseglare, Kurt björklund, Åke Mattson, Sven Lundin/yrvind med flera. Tyvärr blir jag en aning skrämd av deras fantastiska berättelser om att falla överbord, stormar, val attacker, kapsejsningar, pitch overs, pirater och andra otrevliga saker som jag absolut inte vill uppleva. Nu är väl inte risken så stor i innanhavet Östersjön men ändå! Rolig, lärorik och spännande läsning men finns det inga böcker om seglingsäventyr utan strapatser och otäcka tillbud? Funderar på om bryggsegling kanske är min melodi trots allt.

Once I've found the shelf with books about sailing in the library I shudder throughout the body when I read the titles of the books that are there. Titanic, Estonia, Andrea doria, Scandinavian Star - the last trip, sailing with the storm, Shipwreck, The Impossible ice travel etc. No good books for a relative novice in sailing noble art. In this grim winter 2012 - 2013 I amuse myself by reading a lot about Swedish solo sailor, Kurt Björklund, Ake Mattsson, Sven Lundin / yrvind and others. Unfortunately, I'm a little frightened by their amazing stories of falling overboard, storms, whale attacks, knock downs, pitch overs, pirates and other nasty things that I absolutely do not want to experience. Now's not the risk so great in the Baltic Sea but still! Fun, informative and exciting reading, but there are no books on sailing adventure without hardships and nasty incidents? Stay at the brige perhaps might be a good idea.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar