söndag 16 oktober 2011

Roderlås: Rudderlocker

8 oktober
Så här ser mitt roderlås ut. En gummirem på ena sidan och en lina på andra som går genom ett block på styrbordssidan. Med linan kan jag justera rodret genom att fästa den i en clamcat som sitter på rorkulten. Linan kan jag också styra med om jag sitter i kabinen.
Roderlåset fungerar utmärkt vis motordrift, vid segling fungerar det en kortare tid beroende på vind och vatten.

This is my rudderlocker. A rubber strap on one side and a rope on the otherpassing through a block on the starboard side. With the rope, I can adjust the rudder by attaching it to a clamcat located on the tiller. With the rope I can also control the rudder when I sit in the cabin.
The rudderlock works excellent when using the engine, when sailing it works for a shorter time depending on wind and water.
Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar