lördag 29 mars 2014

Genomföringar

Jag har två genomföringar i fören som har varit avsedda för en spoltoalett som jag nu tagit bort och slängt. Jag tänker placera batteriet i fören och behöver ta bort ventiler och gemomföringar för att få bra plats med batteriet. Det var inte lätt att få bort genomföringarna. Jag började med att ta bort kransen på utsidan av båten i förhoppning att kunna knacka in genomföringarna i skrovet och ta bort dem innifrån. Det var inga problem med att fräsa bort kransen på utsidan men de satt ändock så hårt att det inte gick att lossa de alls. Förmodligen var de limmade med epoxi. Jag fick helt enkelt borra ett hål runt dem, utanför. med en hålborr något större än genomföringens diameter. Det gick utmärkt! När genomföringarna väl var borta konade jag hålet både innefrån och utifrån för att de plugg som jag i morgon ska plasta dit med epoxi inte ska kumma lossna vare sig inåt eller utåt.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar