söndag 23 oktober 2011

Senhöst på Trälhavet: Late autumn at Trälhavet

En härlig solig höstdag på Trälhavet. Idag var jag nästan ensam ute på sjön. Träffade dock på en Stortriss som jag försökte kappsegla mot. Gick ganska bra men jag hann inte i fatt den. Strortrissen hade nya fina seglen och betydligt större fock jag antar att detta gjorde att jag inte hann ikapp. Nu är det inte många båtar kvar i vattnet på klubben nästan bara min. Jag tänker nog försöka komma ut minst en gång till i år.

A lovely sunny autumn day at Trälhavet. Today I was almost alone on the see. Met, however, a Stortriss that I was trying to sail against. Went pretty good but I did not catch her up. Strortrissen had fine new sails and much larger jib I guess that made ​​me not caught her up. Now it's not soo many boats in the water at the club almost only mine. I will probably try to get out at least once more this year.
Posted by Picasa

söndag 16 oktober 2011

höstseglats: Fall sailing


15:e oktober

Seglade till "stora skratten" och rekade lite angörningsplatser. Träffade Cinderella på vägen hem.

Sailed to the "stora skratten" and checked some landing places. Met Cinderella on the way home.
Posted by Picasa

Roderlås: Rudderlocker

8 oktober
Så här ser mitt roderlås ut. En gummirem på ena sidan och en lina på andra som går genom ett block på styrbordssidan. Med linan kan jag justera rodret genom att fästa den i en clamcat som sitter på rorkulten. Linan kan jag också styra med om jag sitter i kabinen.
Roderlåset fungerar utmärkt vis motordrift, vid segling fungerar det en kortare tid beroende på vind och vatten.

This is my rudderlocker. A rubber strap on one side and a rope on the otherpassing through a block on the starboard side. With the rope, I can adjust the rudder by attaching it to a clamcat located on the tiller. With the rope I can also control the rudder when I sit in the cabin.
The rudderlock works excellent when using the engine, when sailing it works for a shorter time depending on wind and water.
Posted by Picasa

Testat mina andra segel: Testing my other sails
8 oktober
Provade att segla med mina andra segel.I och med att jag monterad främre undervant så blev det lite krångligt att använda den något större focken. Det var lite svårt att få den runt vanten vid kryss.
Tried to sail with my other sails. Because I mounted the front lower shrouds it was a bit hard to use the larger jib. It was difficult to get it around the shrouds at the cross.

Posted by Picasa